Түүх

2008 ОНД

CNC боловсруулах

Мөөгөнцрийн оруулга нь 3 хүнтэй хамт боловсруулалт хийдэг

2010 ОНД

Хуванцар хэвний үйлдвэрлэл экспортлох

30 хүнтэй Экспортын хөгцний баг байгуул

2015 онд

Судалгааны алба

5 дизайнертай хамтран судалгаа, шинжилгээний баг байгуул

2018 ОНД

Сингапурын оффисыг байгуул

6 хүнтэй үйлчилгээний баг байгуул

2020 онд

Бид үргэлж зам дээр байдаг

10 хүнтэй дизайнертай судалгаа, хөгжлийн баг, 80 ард түмнийг хамарсан үйлдвэрлэл