Тарилгын үйлдвэрлэл

Тарилгын семинар:

Инженерийн материал хэвлэх процесст мэргэшсэн, 2K & 3K шахах, хэт хэвэнд оруулах, хий шахах стандарт хийцээс бусад хийн туслах хэвлэх чиглэлээр туршлагатай.

Манай байшинд 60 тонноос 500 тонн хүртэлх тарилгын 16 машин байдаг. Хэвний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь өргөжиж, хэрэглэгчийн захиалгын илүү эрэлт хэрэгцээнд нийцэж байна.

Бид стандарт бус, захиалгаар хийсэн хуванцар 2K & 3K тарилгын дагалдах хэрэгслийн нэгтгэх, хянах системийг хангаж, тусгай эд ангиудыг хэвэнд оруулах олон янзын хэлбэрийг хангаж өгдөг.